Τοπογραφικά

Τοπογραφικά Διαγράμματα Εντός Σχεδίου


Το Τοπογραφικό Διάγραμμα αποτελεί βασικό στοιχείο του φακέλου που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε ακίνητο που βρίσκεται σε Εντός Σχεδίου περιοχή.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Οριζοντιογραφική & Υψομετρική Αποτύπωση αποτελεί μία ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, που περιλαμβάνει την έρευνα πολεοδομικών σχεδίων & συμβολαίων που αφορούν την ιδιοκτησία, τις τοπογραφικές μετρήσεις υπαίθρου με τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας και την επεξεργασία των στοιχείων στο γραφείο με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονα τοπογραφικά όργανα, ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς και γεωδαιτικούς δέκτες GPS, υψηλής ακρίβειας και πιστότητας, που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87).

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS αναλαμβάνει να συντάξει το Τοπογραφικό Διάγραμμα που απαιτείται για την έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο εντός σχεδίου Πόλεως. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας & με αυστηρά τεχνικά κριτήρια και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων.

 Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου.

 Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων.

 Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του

 Απεικόνιση Ρυμοτομικών & Οικοδομικών γραμμών.

 Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ.

 Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης.

 Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικόπεδου.

 Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του οικόπεδου με απεικόνιση χαρακτηριστικών –αναγνωρίσιμων σημείων

 Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας

 Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:

– την αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83)

– τη θέση του οικοπέδου (εντός σχεδίου / οικισμού)

– το αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983

– το αν εντός του οικοπέδου και του ΟΤ διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη του 1923

– το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα

– το ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου

Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών

Βεβαίωση υψομέτρου της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου

Η μακρά εμπειρία του Ελληνικού Κέντρου Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε εντός σχεδίου Πόλεως περιοχές και η αποτελεσματικότητά μας σε πλήθος πολεοδομικών υποθέσεων εξασφαλίζουν την τελέσφορη έκβαση της υπόθεση σας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε Εντός Σχεδίου πόλεως περιοχές σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

My CMS

My CMS