Τοπογραφικά

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – Μεταβιβάσεις Ακινήτων

Τοπογραφικό Διάγραμμα για μεταβίβαση ακινήτου


Το τεχνικό γραφείο TOPOEXPERTS, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για την πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου σας τεχνικά έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε στο πλάι σας για την έκδοση ή συγκέντρωση των ακόλουθων απαραίτητων εγγράφων:

 Βεβαίωση Μηχανικού σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή ότι το κτίσμα που υπάρχει και η χρήση του είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή (σε περίπτωση που έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις) ότι οι υπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις έχουν τακτοποιηθεί.

 Λεπτομερές Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο ΕΓΣΑ’87, με δηλώσεις του Ν.651/1977 περί της αρτιότητας και οικοδομισιμότητας και του Ν.1337/83 περί των εισφορών σε γη και χρήμα.

 Βεβαίωση από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και, σε περίπτωση που έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, την απαραίτητη βεβαίωση ότι έχουν εξοφληθεί οι εισφορές σε χρήμα.

 Βεβαίωση Υποβολής Δήλωσης του Ακινήτου για τις υπό ένταξη στο Κτηματολόγιο περιοχές, ή Κτηματολογικό Απόσπασμα.

 Άδεια Οικοδομής και σχέδια που βρίσκονται στα αρχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος για μεταβίβαση ακινήτου σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

Photoermineia

Photoermineia