Φωτοερμηνεία

Φωτοερμηνεία σε Εκτός Σχεδίου περιοχές


Η Φωτοερμηνεία είναι το αναγκαίο και χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο ανάλυσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης μετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών για τη γη και τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω σε αυτήν.

Για τη μελέτη φωτοερμηνείας χρησιμοποιούνται αεροφωτογραφίες που παρέχονται από επίσημες κρατικές υπηρεσίες, όπως η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αεροφωτογραφίες καταχωρούνται στα αρχεία των υπηρεσιών ανάλογα με τη χρονολογία και την ώρα λήψης τους. Οι αεροφωτογραφίες αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, καθώς συνιστούν δημόσια έγγραφα και απεικονίζουν αναμφιβόλως την πραγματικότητα.

Η Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών χρησιμεύει:

τον προσδιορισμό της γεωμορφολογίας του εδάφους, του είδους της βλάστησης και των καλλιεργειών εντός του ακινήτου σας

τον προσδιορισμό της θέσης πηγαδιού

τη χρονική τοποθέτηση ανέγερσης αγροτικής αποθήκης

 την απόδειξη – τεκμηρίωση καταπάτησης τμήματος της ιδιοκτησίας σας

 την επίλυση δικαστηριακής διαμάχης που αφορά στην ιδιοκτησία σας

τον ακριβή εντοπισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας

την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών ξερολιθιών, μαντρότοιχων,συρματοπλέγματος, υλοποιημένων διόδων δουλείας

 την κατάθεση ένστασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS προσεγγίζουμε την υπόθεσή σας με αίσθημα υπευθυνότητας και συντάσσουμε την Τεχνική Έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών, ειδικά για δικαστική και πολεοδομική χρήση, η οποία αποτελεί το πιο αξιόπιστο στοιχείο στήριξης της υπόθεσής σας.

Η μακρά εμπειρία του Ελληνικού Κέντρου Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS στον τομέα της Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών και η αποτελεσματικότητά μας σε πλήθος νομικών και πολεοδομικών υποθέσεων εξασφαλίζουν την τελέσφορη έκβαση της υπόθεση σας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών σε Εκτός Σχεδίου περιοχές σε Χαμηλές Τιμές, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

My CMS

My CMS