Φωτοερμηνεία

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών για ακριβή εντοπισμό ορίων ιδιοκτησίας


Φωτοερμηνεία είναι το επιστημονικό και μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον οπτικό προσδιορισμό της ταυτότητας των αντικειμένων στην επιφάνεια της γης και την εξέταση αυτών με σκοπό την εκτίμηση της σπουδαιότητάς  τους. Με τη μέθοδο της Στερεοσκοπικής παρατήρησης αεροφωτογραφιών μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τα όρια μίας ιδιοκτησίας σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές και να διαπιστώσουμε τυχόν καταπάτηση.

Η απόκτηση της πληροφορίας επιτυγχάνεται μέσω της εξέτασης των αεροφωτογραφιών, που βρίσκονται στα αρχεία της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αεροφωτογραφίες συνιστούν την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών.

        Η Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών χρησιμεύει:

 τον προσδιορισμό της γεωμορφολογίας του εδάφους, του είδους της βλάστησης και των καλλιεργειών εντός του ακινήτου σας

 τη χρονική τοποθέτηση ανέγερσης ακινήτου

  την απόδειξη – τεκμηρίωση καταπάτησης τμήματος της ιδιοκτησίας σας

  την επίλυση δικαστηριακής διαμάχης που αφορά στην ιδιοκτησία σας

  τον ακριβή εντοπισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας

  την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών ξερολιθιών, μαντρότοιχων,συρματοπλέγματος, υλοποιημένων διόδων δουλείας

  την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών μονοπατιών, δρόμων, ρεμάτων, κτιρίων ή άλλων κατασκευών

  την κατάθεση ένστασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο

  την απόδειξη ύπαρξης κτίσματος προ των ετών 1955, 1975, 1983, 2003 – απαραίτητη για τη ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS συντάσσει την απαραίτητη για την υπόθεσή σας τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας, ειδική για δικαστική και πολεοδομική χρήση.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS στελεχώνεται από Διπλωματούχους Αγρονόμους & Τοπογράφους μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – μέλη του καταλόγου των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών για τον ακριβή εντοπισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας σε Χαμηλές Τιμές, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

Φωτοερμηνεία όριο

My CMS

My CMS