Φωτοερμηνεία

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ – μονοπάτια

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών για απόδειξη ύπαρξης μονοπατιού


Η Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών είναι η αναγνώριση και μελέτη φυσικών αντικειμένων σε αεροφωτογραφίες από επίσημες κρατικές υπηρεσίες.

Οι αεροφωτογραφίες αποτελούν δημόσια αδιαμφισβήτητα έγγραφα και αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές υποθέσεις. Στις αεροφωτογραφίες μάς είναι γνωστή η χρονολογία και η ώρα λήψης τους και αποτελούν το πιο ενδεδειγμένο εργαλείο τεκμηρίωσης της ύπαρξης ενός μονοπατιού ή ενός δρόμου κατά τη χρονική στιγμή λήψης τους.

Η Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών χρησιμεύει:

την απόδειξη ύπαρξης μονοπατιού προ του έτους 1923

τον ακριβή εντοπισμό της διόδου της ιδιοκτησίας σας

 την επίλυση δικαστηριακής διαμάχης που αφορά στην ιδιοκτησία σας

την απόδειξη – τεκμηρίωση καταπάτησης τμήματος της ιδιοκτησίας σας

τον προσδιορισμό της γεωμορφολογίας του εδάφους

την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών ξερολιθιών, μαντρότοιχων,συρματοπλέγματος, υλοποιημένων διόδων δουλείας

την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών μονοπατιών, δρόμων, ρεμάτων

την κατάθεση ένστασης για δασικούς χάρτες

την κατάθεση ένστασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας παρέχει αντίγραφα των ερμηνευόμενων αεροφωτογραφιών, τα οποία συνοδεύονται από ειδική τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης κατάλληλη για δικαστική και πολεοδομική χρήση.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών για την απόδειξη ύπαρξης μονοπατιού σε Χαμηλές Τιμές, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

My CMS

My CMS