Φωτοερμηνεία

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών για χρήση σε Δασαρχείο


  

      Φωτοερμηνεία είναι η αναγνώριση και ο προσδιορισμός της μορφής μίας έκτασης (δασικής/μη δασικής) σε αεροφωτογραφίες και η παρατήρηση των αλλαγών που έχει επιφέρει ο χρόνος στη φυτοκάλυψη, στη βλάστηση και στις καλλιέργειες της υπό παρατήρηση έκτασης.

Οι αεροφωτογραφίες είναι καταχωρημένες στα αρχεία της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη χρονολογία και την ώρα λήψης τους και αποτελούν απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο για την ένστασή σας στο Κτηματολόγιο και στο Δασαρχείο, που αφορά στον προσδιορισμό της μορφής της  ιδιοκτησίας σας κατά τη χρονική στιγμή λήψης των αεροφωτογραφιών. Οι αεροφωτογραφίες συνιστούν την πιο αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφοριών.

       Η Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών χρησιμεύει:

 τον προσδιορισμό της μορφής μίας έκτασης (μη δασική ή δασική) κατά τα έτη 1945 και 1960

  τον αποχαρακτηρισμό της έκτασής σας ως δασικής από το Δασαρχείο

  την επίλυση δικαστηριακής διαμάχης που αφορά στην ιδιοκτησία σας

  τον προσδιορισμό της γεωμορφολογίας του εδάφους, του είδους της βλάστησης και των καλλιεργειών εντός του ακινήτου σας

 την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών ξερολιθιών, μαντρότοιχων,συρματοπλέγματος, υλοποιημένων διόδων δουλείας

 την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών μονοπατιών, δρόμων, ρεμάτων

  την κατάθεση ένστασης για δασικούς χάρτες

  την κατάθεση ένστασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας χορηγεί αντίγραφα των ερμηνευόμενων αεροφωτογραφιών, συνοδευόμενα από ειδική τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης, κατάλληλη για τον χαρακτηρισμό της έκτασής σας από το Δασαρχείο.

Αδιάσειστη απόδειξη της εμπειρίας του Ελληνικού Κέντρου Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS είναι το πλήθος υποθέσεων που μας έχουν ανατεθεί και έχουμε φέρει εις πέρας με πλήρη επιτυχία.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών για χρήση σε Δασαρχείο σε Χαμηλές Τιμές, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

Φωτοερμηνεία Δασικό

My CMS

My CMS