Τοπογραφικά

Τοπογραφικά Διαγράμματα Εκτός Σχεδίου


Το Τοπογραφικό Διάγραμμα αγροτεμαχίου που βρίσκεται σε Εκτός Σχεδίου περιοχή είναι το σχέδιο που περιγράφει τα χαρακτηριστικά & τη μορφολογία του εδάφους, καθώς και τη θέση & τις διαστάσεις κατασκευών, δρόμων και μονοπατιών,τόσο εντός αυτού, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό γεωδαιτικών σταθμών υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87), που χρησιμεύουν σε:

 Έκδοση Οικοδομικών Αδειών σε Εκτός Σχεδίου περιοχές

 Μεταβιβάσεις ακινήτων (ενδεικτικά: αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές)

 Δικαστική υπόθεση καταπάτησης & μετατόπισης ορίων

 Εμβαδομετρήσεις

 Ενστάσεις στο Κτηματολόγιο

 Αποτύπωση – Οριοθέτηση ακινήτων

 Χωρισμό – κατάτμηση άρτιων αγροτεμαχίων

 Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας

 Αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων – Δασαρχείο

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

 Έκδοση άδειας περίφραξης αγροτεμαχίου

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας και με αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Αδιάσειστη απόδειξη της εμπειρίας του Ελληνικού Κέντρου Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS είναι το πλήθος υποθέσεων που μας έχουν ανατεθεί και έχουμε φέρει εις πέρας με πλήρη επιτυχία.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σε Εκτός Σχεδίου πόλεως περιοχές σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

My CMS

My CMS