ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τοπογραφικά Διαγράμματα


Το Τοπογραφικό Σχέδιο μιας ιδιοκτησίας είναι το σχέδιο που περιγράφει τη μορφολογία & τα χαρακτηριστικά του εδάφους της, καθώς και τη θέση & τις διαστάσεις των εντός αυτής κατασκευών.

Το Τοπογραφικό Σχέδιο συναντάται και ως Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Οριζοντιογραφική & Υψομετρική Αποτύπωση και αποτελεί μία ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, που περιλαμβάνει την έρευνα πολεοδομικών σχεδίων & συμβολαίων που αφορούν την ιδιοκτησία, τις τοπογραφικές μετρήσεις υπαίθρου με τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας και την επεξεργασία των στοιχείων στο γραφείο με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό γεωδαιτικών σταθμών υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87), που χρησιμεύουν σε:

 Έκδοση Οικοδομικών Αδειών σε Εντός και Εκτός Σχεδίου περιοχές

  Μεταβιβάσεις ακινήτων (ενδεικτικά: αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές)

  Εμβαδομετρήσεις

  Έκδοση οικοδομησιμότητας

  Ενστάσεις στο Κτηματολόγιο

  Αποτύπωση – Οριοθέτηση ακινήτων

  Χάραξη οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών

  Χωρισμό – κατάτμηση οικοπέδου

  Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας

  Αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων – Δασαρχείο

  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

  Έκδοση άδειας περίφραξης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου

 Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής

  Πράξεις Τακτοποίησης – Αναλογισμού

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας και με αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Η εμπειρία του Ελληνικού Κέντρου Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων έχει αποδειχθεί μέσα από πλήθος πολεοδομικών υποθέσεων, που μας έχουν ανατεθεί και έχουν ολοκληρωθεί με θετική έκβαση.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης και σύνταξη του σχετικού Τοπογραφικού Διαγράμματος σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

 Για να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και να ανακαλύψετε περισσότερα σχετικά με τα Τοπογραφικά Διαγράμματα πατήστε εδώ

My CMS

My CMS