?>

Φωτοερμηνεία

Φωτοερμηνεία & Στερεοσκοπία


 

Φωτοερμηνεία είναι η τέχνη της εξέτασης αεροφωτογραφιών στερεοσκοπικά, με σκοπό την παρατήρηση όσων απεικονίζονται σε αυτές και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρονική στιγμή λήψης.

 

Στερεοσκοπία είναι η επιστήμη / η τέχνη που ασχολείται με την οπτική αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου, που εφαρμόζεται με τη στερεοσκοπική παρατήρηση στερεοζεύγους αεροφωτογραφιών.

 

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS προσεγγίζουμε την υπόθεσή σας με αίσθημα υπευθυνότητας και συντάσσουμε την Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών, ειδικά για δικαστική και πολεοδομική χρήση, η οποία αποτελεί το πιο αξιόπιστο στοιχείο στήριξης της υπόθεσής σας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών σε Χαμηλές Τιμές, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

 

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

 

Φωτοερμηνεία-Στερεοσκοπία