Κτηματολόγιο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Διορθώσεις/Ενστάσεις

Ενστάσεις και Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στο Κτηματολόγιο


 

 

Μετά την Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στα Γραφεία Κτηματογράφησης, δίνεται στους δικαιούχους το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως ή αιτήματος διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων.

Ο προσδιορισμός των ορίων των ιδιοκτησιών κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας της Κτηματογράφησης έχει γίνει κυρίως με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και όχι επιτόπιων τοπογραφικών μετρήσεων, με αποτέλεσμα κατά την ως άνω καταγραφή να ανακύπτουν σφάλματα.

Από την πολυετή πείρα μας στα θέματα του Κτηματολογίου, έχουμε διαπιστώσει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι καταχωρίσεις των ιδιοκτησιών εμφανίζουν απόκλιση ως προς την επιφάνεια και τα όρια τους, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν προβλήματα με τους όμορους ιδιοκτήτες.

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισµού και προσδιορισµού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραµµα («εξαρτηµένο τοπογραφικό»), το οποίο έχει συντεταγµένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστηµα Συντεταγµένων (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87), που χρησιµοποιείται και από το Εθνικό Κτηµατολόγιο.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό γεωδαιτικών σταθμών υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87).

Συμπληρωματικά, το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας προτείνει να θεμελιώσετε τα δικαιώματά σας, συνοδεύοντας τη δήλωσής σας με τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας, όπου αποδεικνύεται με τη φωτογραμμετρική μέθοδο η ακρίβεια και η παλαιότητα των ορίων της ιδιοκτησίας σας.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων σας πάνω στην ιδιοκτησία σας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS αναλαμβάνει τη σύνταξη του Τοπογραφικού Διαγράμματος και της Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών, για τον προσδιορισμό των ακριβών ορίων του ακινήτου σας, όπως αυτό απαιτείται κατά τη διαδικασία υποβολής ένστασης ή διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας υποβολή ένστασης ή αίτησης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

My CMS

My CMS