Ταυτότητα κτιρίων

Δηλώσεις


Η διαδικασία των δηλώσεων της Ταυτότητας Κτιρίων δεν έχει ξεκινήσει.