Κτηματολόγιο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Δασικοί Χάρτες

Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη


H κατάρτιση Δασικών Χαρτών έχει ως στόχο τον γεωγραφικό προσδιορισμό και την αποτύπωση των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Η οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και των δασικών εκτάσεων πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης των χαρακτηριστικών της βλάστησης που καλύπτει μια έκταση, η οποία γίνεται με τη μέθοδο της Φωτοερμηνείας και με τη χρήση αεροφωτογραφιών λήψης των ετών 1945, 1960 και νεότερων.

Η μέθοδος της Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών είναι το απαραίτητο εργαλείο για την αναγνώριση και τον προσδιορισμό της μορφής μίας έκτασης (δασική/μη δασική).

Η μέθοδος της Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών, μέσω της σύγκρισης αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας παλαιάς (1945, 1960) και μιας πρόσφατης, που καλύπτουν την ίδια περιοχή, μας βοηθά στην παρατήρηση των αλλαγών που έχει επιφέρει ο χρόνος στη φυτοκάλυψη, στη βλάστηση και στις καλλιέργειες της εν λόγω έκτασης.

Μέσω της διαδικασίας της ανάρτησης δασικού χάρτη, επιτυγχάνεται η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός ή μη δασικός) και δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους επί αυτών.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, χορηγώντας σας το απαραίτητο για την υποβολή Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Για την ισχυροποίηση των ισχυρισμών σας, το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS, συντάσσει για εσάς ειδική Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών, κατάλληλη για τον αποχαρακτηρισμό της έκτασής σας.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας υποβολή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

My CMS

My CMS