Κτηματολόγιο

Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων


 

 

Κατόπιν της Ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά το πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης, δίνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων η δυνατότητα ελέγχου, επιβεβαίωσης ή και διόρθωσης τυχόν λαθών.

Η Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) γίνεται στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών, μέσα στο οποίο οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως ή διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων.

Αυτή την περίοδο η Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων πραγματοποιείται στους Δήμους:

* Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό γεωδαιτικών σταθμών υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87), το οποίο χρησιµοποιείται και από το Εθνικό Κτηµατολόγιο.

Επιπροσθέτως, το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας προτείνει να θεμελιώσετε τα δικαιώματά σας, συνοδεύοντας την αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων με τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας, όπου αποδεικνύεται με τη φωτογραμμετρική μέθοδο η ακρίβεια και η παλαιότητα των ορίων της ιδιοκτησίας σας.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών αποτελούν ακλόνητα στοιχεία για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων σας πάνω στην ιδιοκτησία σας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της Ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, τη σύνταξη του Τοπογραφικού Διαγράμματος και της Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών, για τον προσδιορισμό των ορίων του ακινήτου σας, όπως αυτό απαιτείται κατά τη διαδικασία υποβολής ένστασης ή διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας υποβολή ένστασης ή αίτησης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κατά την Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

My CMS

My CMS