Οικοδομικές Άδειες

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – Άδεια Περίφραξης

ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ


Περίφραξη ή περίφραγμα είναι η κατασκευή με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και το οικόπεδο ή το γήπεδο από τον κοινόχρηστο χώρο. Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή περιφράγματα.

Οι περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγκριση άδειας δόμησης για περιτοίχιση – περίφραξη της ιδιοκτησίας σας είναι οι ακόλουθες:

  • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, μέχρι ύψους 1,00 m ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
  • Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών γηπέδου εντός σχεδίου.

Στην περίπτωση απλής περίφραξης με συρματόπλεγμα ή κοτετσόσυρμα, απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται άδεια δόμησης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση συρματοπλέγματος με σενάζ από σκυρόδεμα (μπετόν) στη βάση. Στις περιπτώσεις νέας οικοδομής συνηθέστερα η άδεια περιτοίχισης περιλαμβάνεται στην άδεια δόμησης. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν είχε περιληφθεί εξ αρχής, ή σε περιπτώσεις εκτός σχεδίου γηπέδων, πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως άδεια δόμησης.

Το Γραφείο μας συντάσσει τα απαραίτητα τεύχη μελετών για την έγκριση άδειας δόμησης για περιτοίχιση -περίφραξη του ακινήτου σας. σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 4067/2012 (ΝΟΚ (ΓΟΚ 2012) – Άρθρο 4 Άδειες Δόμησης § 3ζ.).

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS αναλαμβάνει τον εντοπισμό των ορίων του ακινήτου σας και εν συνεχεία την χάραξη αυτών επί του εδάφους. Συγκεκριμένα, ερευνούμε για τους τίτλους ιδιοκτησίας σας, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ορθή υλοποίηση των ορίων της ιδιοκτησίας σας.

Το Τεχνικό Γραφείο μας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας Άδειας Περίφραξης για τoν εντοπισμό, την χάραξη και την έκδοση της απαραίτητης άδειας δόμησης για την περίφραξη του οικοπέδου σας σε Χαμηλές Τιμές, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

My CMS

My CMS