ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ


Το όραμά μας…

… να καταξιωθούμε ως μία εταιρία πρότυπο στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς της Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών, της Τοπογραφίας & του Κτηματολογίου, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η αποστολή μας…

… η παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υπόθεσης.

 

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αξίες:

tick 2Εξυπηρέτηση Πελατών

«Χτίζουμε» την εμπιστοσύνη των πελατών μας κάθε μέρα. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ικανοποίηση του πελάτη και στην επιτυχή έκβαση των υποθέσεών του.

tick 2Έρευνα και Τεχνολογία

Παρέχουμε υπηρεσίες Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών με τη χρήση των πιο σύγχρονων μέσων και τεχνολογικών εφαρμογών. Ταυτόχρονα παραμένουμε δυναμικοί. Η συνεχής ενημέρωση σε θέματα νομικά,πολεοδομικά, αλλά και όσον αφορά σύγχρονες μεθόδους, αποτελεί συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας και της πρακτικής μας.

tick 2Λειτουργικότητα και Αισθητική

Πρωταρχικός στόχος του τμήματος Μελετών & Έργων είναι να προσφέρει λύσεις που εναρμονίζονται και ενσωματώνονται στο περιβάλλον, όντας ταυτόχρονα φιλικές και λειτουργικές.

tick 2Στόχευση και Αποτελεσματικότητα

Είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό οριοθετούμε αυστηρά το πεδίο ενεργειών μας και η παροχή των υπηρεσιών μας είναι εξατομικευμένη, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες και ειδικές απαιτήσεις κάθε υπόθεσης.

tick 2Ομαδικότητα και Συνεργασίες

Εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες για ομαδική εργασία, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ όλων των επιστημονικών συνεργατών που εμπλέκονται στην εκάστοτε υπόθεση.

tick 2Σεβασμός στο Περιβάλλον

Λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε μας βήμα.