Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού


 

Το Τεχνικό Γραφείο TopoExperts αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) ακινήτου έτσι όπως προβλέπεται στον Ν. 3661/2008 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3889/2010 για τις περιοχές της Ηλιούπολης, Υμηττού, Δάφνης, Βύρωνα, Καρέα, Καισαριανής, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου & Νέου Κόσμου.

 

Για την σύνταξη κάθε συμβολαίου είναι απαραίτητος ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ, το δεκαεξαψήφιο κωδικό ασφαλείας καθώς και το έντυπο- απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ.

 

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε κάθε συμβόλαιο αγοραπωλησίας κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων (ήτοι και οριζόντιας ιδιοκτησίας) και συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης ολόκληρου κτιρίου. Στην έννοια των αγοραπωλησιών όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ δεν περιλαμβάνονται διανομές, ανταλλαγές κ.λ.π.

 

Για Ενεργειακό Πιστοποιητικό σε Υμηττό, Δάφνη, Ηλιούπολη, Άγιο Δημήτριο Άλιμο, Παλαιό Φάληρο, Νέο Κόσμο, Βύρωνα & Καρέα απευθυνθείτε στα 2107622286 & 6977679792.