Ταυτότητα κτιρίων

Δηλώσεις


 

Η διαδικασία των δηλώσεων της Ταυτότητας Κτιρίων δεν έχει ξεκινήσει και αναμένεται εντός του έτους 2017.